eSlužba
Diskusné fórum

Táto eSlužba vytvára moderný virtuálny priestor pre diskusie obyvateľov obce navzájom, či so zástupcami samosprávy. Predmetom diskusií môžu byť aktuálne témy, výmena názorov na riešenia či dianie v obci. Vytváranie elektronických diskusných fór nie je zákonom predpísané, no je možnosťou, ktorú ponúkajú popri štandardných možnostiach diskusie akými sú zhromaždenie obyvateľov obce, či vystúpenia obyvateľov v rámci rokovania obecného zastupiteľstva elektronické prostriedky. Diskusia by mala smerovať k výmene názorov, názorovému zbližovaniu a vytváraniu konsenzuálnych a konštruktívnych riešení komplikovaných, či nejednoznačných otázok a problémov. Aby taká bola, mali by k tomu prispievať všetci diskutujúci.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?