Späť

Zmluvu o integrácii do Informačného systému Dátového centra obcí a miest podpísali ďalší dodávatelia informačných systémov obcí

Bratislava, 3. 8. 2015 – K dnešnému dňu podpísali zmluvu o integrácii do Informačného systému Dátového centra obcí a miest (IS DCOM) ďalší piati dodávatelia informačných systémov obcí.

Na realizácii národného projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) spolupracuje osem spoločností dodávajúcich informačné systémy obciam. Predpokladom posunutia úrovne spolupráce v rámci projektu Dátové centrum obcí a miest na ďalšiu úroveň, je integrovanie individuálnych riešení jednotlivých ISO dodávateľov do prostredia IS DCOM. Podpisom zmluvy o spolupráci s realizátorom projektu DCOM, DataCentrom elektronizácie územnej samosprávy Slovenska túto možnosť využili ďalšie spoločnosti: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, KEO s. r. o., IVeS organizácia pre informatiku verejnej správy,  REMEK, s. r. o., TOPSET Solutions s. r. o., Spoločnosti MADE spol. s r. o. a DATALAN, a. s. túto zmluvu už podpísali v predošlom období. Záujem o spoluprácu na projekte DCOM prejavili aj ďalšie spoločnosti dodávajúce informačné systémy obcí.

„Na základe snahy ponúknuť ISO dodávateľom možnosť zapojiť sa do projektu ešte intenzívnejšie, ako aj snahy neobmedzovať respektíve nediskriminovať jednotlivých ISO dodávateľov, ponúkame 4 možnosti integrácie - od minimalistickej (len nevyhnuté odovzdávanie informácií medzi ISO a IS DCOM), až po plne integrovanú aplikáciu. Veríme, že túto možnosť využijú aj ďalší dodávatelia ISO, aj keď sme si vedomí, že proces integrácie je veľmi náročný“, uviedol Rudolf Horváth, vedúci oddelenia podpory zákazníkov, obcí a ISO z DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), ktoré je realizátorom projektu Dátové centrum obcí a miest.

V rámci Dátového centra obcí a miest, prostredníctvom takzvaných IS DCOM eGov modulov, budú obce riešiť časť svojej agendy, ako sú napríklad dane a poplatky. Budú schopné prijímať a spracovávať elektronické podania od občanov. IS DCOM eGov moduly plne pokryjú všetkých 138 originálnych kompetencií obcí a miest pomocou 138 elektronických služieb (eSlužby). Obce a mestá však pri svojej činnosti budú aj naďalej využívať programy mimo eGov modulov, tzv. ISO moduly – moduly Informačného systému obce ako sú napríklad účtovníctvo, sklady a majetok a ďalšie agendy samotného úradu.

Moduly IS DCOM preberú časť agendy, ktorú v súčasnosti riešia obce buď len v listinnej podobe, alebo v moduloch informačných systémov od rôznych dodávateľov. Hlavným cieľom integrácie existujúcich Informačných systémov obcí (ISO) a IS DCOM je, aby pracovníci úradov nemuseli dáta manuálne prepisovať. Preto jednotlivé moduly IS DCOM poskytujú integračné rozhrania a vyžadujú poskytnutie rozhraní zo strany ISO, ktoré sa podľa úrovne integrácie budú na ne pripájať. Rovnako bude zabezpečená úvodná migrácia dát z ISO do modulu IS DCOM - Dane a poplatky tak, aby obce plynule pokračovali v práci tam kde skončili bez akýchkoľvek obmedzení. Práve v tejto fáze, počas procesu integrácie, je nevyhnutná spolupráca a súčinnosť s existujúcimi ISO dodávateľmi.

Aktuálny stav v rokovaniach s ISO dodávateľmi

ISO dodávateľ Podpísaná zmluva Zmluva v rokovaní
MADE spol. s r.o. *  
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť *  
KEO s.r.o. *  
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy *  
REMEK, s.r.o. *  
TOPSET Solutions s.r.o. *  
DATALAN, a.s. *  
CORA GEO, s.r.o   *

 

Dátum poslednej zmeny: 19. 11. 2015

Dátum zverejnenia: 4. 8. 2015