Späť

Systém za 70 miliónov eur pol roka nefungoval. Je to skutočne tak?

V uplynulých dňoch prebehla médiami informácia, že v systéme Dátové centrum obcí a miest (DCOM) vznikol problém so sťahovaním správ z Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). Tento fakt nepopierame. Skutočne k tomu došlo. DEUS okamžite otvoril rokovanie s konzorciom dodávateľov vo veci ich zodpovednosti za túto situáciu, a dodávateľ vyhlásil, že sa cíti byť zodpovedný za tento problém (rokovania pokračujú). Dôležité boli kroky v zjednaní nápravy. Chybu sme odstránili, a dotknutým obciam i mestám vypracovali návrh na určenie neúčinnosti doručenia elektronickej úradnej správy a poskytli všetku potrebnú podporu. Z pohľadu obsahu dodatočne stiahnutých správ bolo potrebné v tejto súvislosti konať pri 4 správach. Ako sme už uviedli, k vzniknutej situácii pristupujeme s plnou vážnosťou a aj naďalej budeme obciam a mestám poskytovať potrebnú pomoc.

 

A teraz sa pozrieme na fakty.

  • Funkcionalita sťahovania správ z ÚPVS je jednou z niekoľkých stoviek funkcionalít, ktoré IS DCOM ponúka.
  • Táto funkcionalita bola obmedzená o pol percenta, pričom 99,5 % správ bolo stiahnutých korektne.
  • K dnešnému dňu (15. jún 2018) sa ako problematické ukázali 4 správy, kde bolo treba konať a odoslať návrh na určenie neúčinnosti ich doručenia.
  • IS DCOM k polovici júna 2018 korektne stiahol z ÚPVS viac ako 675 tisíc správ.

 

Na základe faktov považujeme za neadekvátne a prehnané tvrdenie, že systém za 70 miliónov eur pol roka nefungoval.

 

Sme preto presvedčení, že tvrdenie o polročnej nefunkčnosti systému je zavádzajúce. Nechceme chybu zľahčovať a venujeme jej potrebnú pozornosť, no faktom je, že na jednej strane je 675-tisíc korektne doručených správ, na strane druhej sú nateraz 4 správy, v ktorých museli obce a mestá konať. Zjednodušene povedané: v približne pol percente prípadov zlyhala funkcionalita, ktorá sama o sebe predstavuje menej ako pol percenta služieb, ktoré DCOM ponúka. O polročnej nefunkčnosti systému sa nedá hovoriť.

 

Navyše, korektné nie je ani tvrdenie, že systém stál 70 miliónov eur. Faktom totiž je, že náklady na jeho obstaranie, vrátane hardvéru pre vyše tisícku obcí, boli menej ako 50 miliónov eur. Ďalších dvadsať miliónov je určených na jeho prevádzku v období piatich rokov, ktoré ešte zďaleka neubehli.

 

Združenie DEUS, ktoré systém DCOM prevádzkuje, sa nebráni konštruktívnej kritike. Rovnako netvrdíme, že DCOM je stopercentne bezchybný. No považujeme za nekorektné, ak je v rozpore s realitou označovaný za nefunkčný.