Späť

Systém DCOM sa rozšíri, dostane sa k nemu 2 500 obcí a 2,5 milióna ľudí

Vyše 2 100 obcí a miest využíva na Slovensku služby Dátového centra obcí a miest (DCOM). Vďaka nemu má už dnes prístup k elektronickým službám samosprávy takmer 2,2 milióna občanov SR. Tento počet sa v budúcnosti ešte rozšíri o ďalšie stovky obcí a stotisíce ľudí. Projekt DCOM bude totiž po novom prístupný aj tým samosprávam, ktoré ho doteraz kvôli naplneniu existujúcich kapacít využiť nemohli.

 

Od 1. novembra 2016 musia mestá a obce poskytovať svoje služby občanom a od 1. júla 2017 firmám aj elektronicky. Až 72% z nich si túto povinnosť úspešne splnilo vďaka informačnému systému DCOM. Záujem oň však presahoval jeho kapacitné možnosti. Je preto dobrou správou, že bolo schválené rozšírenie DCOM-u,“ hovorí Adrián Belánik, výkonný riaditeľ DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), ktoré systém DCOM prevádzkuje. Rozšírenie projektu schválil 12. decembra 2017 Riadiaci výbor prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Vďaka tomu sa DCOM rozšíri o fázu DCOM+.

 

Záujem prekonal očakávania

Podľa pôvodných predpokladov malo byť do projektu DCOM zapojených 1 057 obcí. Už v prvej fáze však záujem vysoko prekonal očakávania. Plnú verziu informačného systému DCOM tak získalo až
1 511 obcí a miest.

Záujem však bol ešte vyšší a prekročil kapacity systému. DEUS preto vyšiel samospráve v ústrety a ďalším 624 obciam a mestám sprístupnil riešenie miniDCOM+.  Ide o zoštíhlenú verziu projektu DCOM s najviac využívanými elektronickými službami.

Využívanie služieb DCOM nie je pre samosprávy povinné. Každá obec sa môže slobodne rozhodnúť pre informačný systém, pomocou ktorého splní povinnosti vyplývajúce zo zákona o eGovernmente. To, že väčšina samospráv si vybrala práve DCOM a záujem dokonca prekonal očakávania, svedčí o dobrom zámere tohto riešenia,“ vysvetľuje Adrián Belánik.

Vďaka DCOM+ získa prístup ku komplexnému balíku elektronických služieb samosprávy ďalších zhruba tisíc obcí.  Medzi nimi bude už spomínaných 624 samospráv, ktoré doteraz používali verziu miniDCOM+. Celkovo by ho malo využívať vyše 2 500 obcí, v ktorých žije približne 2,5 milióna ľudí.

 

Jedenkrát a dosť v praxi

Opodstatnenosť projektu DCOM potvrdila aj kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR z prelomu rokov 2016/2017. Jej výsledkom bolo pozitívne hodnotenie a odporúčanie centrálneho informačného systému pre samosprávu. Ten totiž umožňuje efektívne dosiahnuť pravidlo „jedenkrát a dosť“ nielen pre občanov, ale aj pre pracovníkov na obciach a mestách. Vďaka nemu nie je potrebné pýtať od občanov a úradov údaje, ktoré už majú jednotlivé inštitúcie k dispozícii.

Informačný systém DCOM momentálne disponuje deviatimi integráciami na informačné systémy verejnej správy. Vďaka tomu je možné vybaviť množstvo agendy bez potreby papierových potvrdení. Úradník vie napríklad získať informácie o dávkach zo Sociálnej poisťovne, priznaných dôchodkoch či z katastra nehnuteľností bez toho, aby mu ich musel občan fyzicky doniesť.

Okrem toho, pre obyvateľov obcí zapojených do DCOM-u, je k dispozícii takmer 200 formulárov v dvoch jazykových mutáciách. Vďaka nim môžu jednoducho vytvoriť elektronické podanie na svoje mesto, alebo obec. Ohľadom výhod a prínosov projektu hovorí Jana Červinková, zodpovedná v DEUS-e za komunikáciu so zákazníkmi: „DCOM vďaka tomu zjednodušuje život občanom, podnikateľom, aj samotným úradníkom. Z jeho rozšírenia budú profitovať všetci, ktorí elektronické služby samospráv využívajú, alebo chcú využívať.“

 

DCOM v číslach

  • Jeho služby momentálne využíva 72% samospráv.
  • Ide o vyše 2 100 obcí a miest na Slovensku.
  • K elektronickým službám samospráv má vďaka DCOM a miniDCOM+ prístup 2,2 milióna občanov.
  • DCOM aktuálne disponuje 9 integráciami na informačné systémy verejnej správy (Register fyzických osôb, Register právnických osôb, Register adries, Kataster nehnuteľností, Národná evidencia vozidiel, Finančná správa, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, Ústredný portál verejnej správy).
  • Počet elektronických správ, ktoré obce zapojené v IS DCOM prijímajú alebo odosielajú, kontinuálne rastie. Mesačne to predstavuje 16 000 podaní a viac ako 7 000 rozhodnutí.