Späť

Stanovisko MF SR a ÚPPVII k používaniu kvalifikovanej elektronickej pečate

Vážení používatelia IS DCOM,

 

v poslednom období sme od Vás zaznamenali častejšie otázky k používaniu kvalifikovanej elektronickej pečate vs. mandátneho certifikátu, ktoré spôsoboval nejednoznačný výklad daňového poriadku. Na základe toho sme si dovolili požiadať Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o stanovisko k tejto problematike.

 

MF SR a ÚPPVII potvrdzuje, že na autorizáciu rozhodnutia správcu dane, ktorým je obec, môžete použiť kvalifikovanú elektronickú pečať.

 

"Zastávame po zohľadnení substanoviska Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu preto názor, že ustanovenie § 63 ods. 3 písm. f) daňového poriadku v spojení s § 23 ods. 3 zákona o e-Governmente umožňuje na autorizáciu rozhodnutia správcu dane, ktorým je obec použiť aj kvalifikovaný elektronický podpis, vyhotovený mandátnym certifikátom, ako aj kvalifikovanú elektronickú pečať (a k obom pripojiť časovú pečiatku)."

 

Celé stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky máte k dispozícii TU.