Späť

Poďakovanie za spätnú väzbu

Vážené panie primátorky, starostky, páni primátori a starostovia,

 

aj touto cestou sa Vám chceme poďakovať za návštevu stánku DEUS na 29. sneme ZMOS, za vyplnené dotazníky a hodnotné podnety. Váš záujem nás teší a vážime si ho.

 

Spätná väzba, ktorú ste nám k informačnému systému DCOM poskytli, je pre nás veľmi dôležitá. Len vďaka nej sa môžeme ďalej zlepšovať. Vaše podnety starostlivo zanalyzujeme a na základe nich podnikneme konkrétne kroky na vylepšenia nášho informačného systému. 

 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Tím DCOM