Späť

Memorandum o prihlásení sa k zodpovednosti dodávateľov prevádzky IS DCOM

Združenie DEUS dňa 13.6.2018 poskytlo oficiálne vyjadrenie vo veci dodatočného sťahovania správ v ktorom uviedlo, že k vzniknutej situácii pristupuje s plnou vážnosťou.

 

„Technický problém pri sťahovaní správ z ÚPVS do IS DCOM sa za obdobie november 2017 až máj 2018 dotkol 0,5 % správ. Zvyšných 99,5 % správ bolo stiahnutých korektne. Problém sme odstránili a v systéme momentálne neevidujeme žiadne nové upozornenia v tejto veci. Máme za to, že DEUS svojim používateľom systému poskytol maximálnu súčinnosť pri náprave vzniknutého stavu. Naďalej sme všetkým obciam a mestám využívajúcich IS DCOM k dispozícii, a môžu sa na nás kedykoľvek obrátiť.“

 

DEUS okamžite otvoril rokovanie s konzorciom dodávateľov vo veci ich zodpovednosti za túto situáciu, a dodávateľ vyhlásil, že sa cíti byť zodpovedný za tento problém. Dôležité boli kroky v zjednaní nápravy. Chybu sme odstránili, a dotknutým obciam i mestám vypracovali návrh na určenie neúčinnosti doručenia elektronickej úradnej správy a poskytli všetku potrebnú podporu. Z pohľadu obsahu dodatočne stiahnutých správ bolo potrebné v tejto súvislosti konať pri 4 správach.

 

Ako sme už uviedli, k vzniknutej situácii pristupujeme s plnou vážnosťou. Aj z uvedeného dôvodu DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska uzavrelo s konzorciom dodávateľov dokument, ktorý popisuje nápravné opatrenia.