Späť

K elektronickým službám sa občania dostanú aj cez mobil

Prihlásiť si psa, podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, či vybaviť prenájom hrobového miesta cez internet bude opäť jednoduchšie. K týmto, ale aj k ďalšej vyše stovke elektronických služieb samospráv, sa občania dostanú oveľa jednoduchšie než doteraz. Nebudú totiž pri každom úkone potrebovať občiansky preukaz s aktivovaným zaručeným elektronickým podpisom, stačiť bude mobilný telefón. Umožní to pripravované riešenie združenia DEUS, ktoré prevádzkuje informačný systém Dátové centrum obcí  a miest (DCOM).

 „Našou úlohou je dostať elektronické služby samosprávy k čo najviac občanom. Významnou bariérou pri plnení tohto cieľa je zložitosť využívania elektronických občianskych preukazov. Zavedením služby mobil eID sa snažíme túto bariéru odstrániť,“ vysvetľuje Adrián Belánik z DEUS-u. Kto bude chcieť, bude sa môcť k elektronickým službám prihlásiť pomocou mobilnej aplikácie. Tá umožní aj podpisovanie potrebných elektronických dokumentov.

Nielen DCOM

Dobrou správou je, že služba mobil eID nebude prístupná iba pre používateľov informačného systému DCOM, ale stane sa štandardom pri všetkých elektronických službách verejnej správy. To všetko na základe memoranda medzi DEUS-om a Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby, vďaka ktorému sa toto riešenie má stať centrálnym modulom a jednotným riešením pre celú verejnú správu. „Samospráva sa v tomto smere stáva lídrom v skvalitňovaní informatizácie a služieb verejnej správy,“ približuje Adrián Belánik.

Zmluva, ktorá realizáciu projektu umožňuje, je už podpísaná. Vďaka tomu by sa využitie mobilu v komunikácii s verejnou správou malo stať realitou v druhom kvartáli budúceho roka.

Ako na to?

Mobilné prihlasovanie prebehne prostredníctvom QR kódu, ktorý používateľ nasníma pomocou mobilnej aplikácie z obrazovky počítača. Po zadaní PIN kódu sa prihlási do systému. Každý QR kód bude jedinečný, neprenositeľný, neopakovateľný a časovo obmedzený. Tým sa zabezpečí dostatočná bezpečnosť celého riešenia.

Podpisovanie dokumentov bude prebiehať rovnako použitím mobilnej aplikácie, kde používateľ po zobrazení informácií o dokumente zadaním PIN kódu dokument podpíše. Z bezpečnostných dôvodov bude výzva na podpísanie, podobne ako QR kód, jedinečná, neprenositeľná a časovo obmedzená.

Aby toto všetko bolo možné, používateľ si bude musieť najprv svoje mobilné zariadenie autorizovať. Urobí tak prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu a online aplikácie. „Tento krok nemôžeme vynechať, v opačnom prípade by bola kompromitovaná bezpečnosť používateľa. Dobrou správou je, že potom už bude môcť svoj občiansky preukaz a čítačku kariet odložiť. Prístup k elektronickým službám verejnej správy bude vďaka tomu pohodlnejší a rýchlejší. Sme presvedčení, že to bude čoraz viac ľudí motivovať, aby potrebné veci vybavovali cez internet a nie osobne na úradoch,“ dodáva Jozef Jankovič z DEUS-u.