Späť

DCOM: bezplatné školenie modulu Dane a poplatky

Vážení používatelia IS DCOM,

 

v nadväznosti na Váš dopyt si Vám dovoľujeme ponúknuť bezplatné jednodňové školenie, týkajúce sa práce s Informačným systémom DCOM.

 

Školenie je určené pre tých používateľov, ktorí prešli synchronizáciou modulu Dane a poplatku od pôvodného dodávateľa informačného systému, do systému DCOM a predovšetkým pre pracovníčky, ktoré so systémom pracujú. Organizačne, technicky a lektorsky bude školenie zabezpečovať Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Školenia budú prebiehať v počítačových učebniach, pričom pracovať sa bude priamo v Informačnom systéme DCOM.

 

Školenia začínajú od 26. marca 2018 a budú prebiehať v nasledovných mestách:

  • Banská Bystrica
  • Košice
  • Trenčín

 

(Pozn. Do 30.5. 2018 sa budú školenia organizovať len vo vyššie spomenutých lokalitách. V prípade realizácie školení v ďalších mestách, budete o ďalších lokalitách informovaní prostredníctvom oznamu v systéme.)

 

Prihlasovať sa môžete na tomto linku: https://portal.ccvapp.upjs.sk/aktivita/dcom.

 

(Na tomto linku nájdete informácie týkajúce sa nielen prihlasovania na školenia, ale aj o obsahu školenia a kontaktné informácie pre prípad, že by ste mali napr. záujem urobiť zmenu a prehlásiť sa na iný termín školenia.)

 

Obsah školenia je nasledovný:

  • Čistenie dát, Kontrola nastavení daní a poplatkov
  • Tuhý komunálny odpad (TKO)
  • Daň z nehnuteľností
  • Zostavy, Nedoplatky
  • Elektronická komunikácia voči štátnym inštitúciam/občanom

 

Termíny školení nie sú konečné a budú priebežne dopĺňané. Za každú obec sa môže zúčastniť tohto školenia jedna osoba.

 

V prípade otázok neváhajte kontaktovať CallCentrum projektu DCOM. Tešíme sa na stretnutie s Vami a veríme, že školenia budú významnou pomocou pre pracovníkov obcí využívajúcich informačný systém DCOM.

 

Tím DCOM