Aktuality pre SOCU Aktuality pre SOCU

Školenia pre obce a mestá zapojené do IS DCOM

Školenia pre zamestnancov obcí a miest budú prebiehať od mája 2016. Každá obec zapojená do IS DCOM prejde školením ešte pred synchronizáciou údajov v novom informačnom systéme tak, aby bola pripravená na plnohodnotnú prácu s ním. Súčasťou školení budú prezentácie, ale aj praktické ukážky práce s novým systémom. Za školenia sa neplatí, sú poskytované bezplatne.   ...

Slovensko prvý raz samostatne v súťaži Regiostars Awards 2016

Aj Úrad vlády Slovenskej republiky ocenil prínosy projektu DCOM a zverejnil tlačovú správu s informáciami o účasti projektu DCOM na významnej celoeurópskej súťaži Regiostars Awards 2016 v kategórii CITYSTAR - inovatívne riešenie pre udržateľný mestský rozvoj. Viac informácií získate na stránke Úradu vlády Slovenskej repuliky, na tomto linku .  

Zoznam Spoločných obecných úradov zaradených do projektu DCOM

  Zoznam Spoločných obecných úradov (SOcÚ) zapojených do projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM):   Spoločný obecnú úrad (SOcÚ) Mesto SOcÚ Bátka Bátka SOcÚ Bátorove Kosihy Bátorove Kosihy SOcÚ Beniakovce (pracovisko Košice) Košice SOcÚ Bidovce Bidovce ...

Termín podania daňového priznania k dani za nehnuteľnosti sa blíži

Vedeli ste, že vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest je možné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti elektronicky?   Ukážku asistovaného podania "Priznania k dani z nehnuteľnosti" si môžete pozrieť vo videu na tomto linku .     Vo videu môžete vidieť ukážku práce zamestnanca ako robí asistované podanie Priznania k dani z nehnuteľnosti...

DCOM v relácii Svet technológií na TA3

Prínosy národného projektu Dátové centrum obcí a miest pre samosprávu, rovnako aj pre občanov, odzneli aj v relácii Svet technológií na TA3. Celú reláciu si môžete pozrieť v archíve TA3, na tomto linku .   Dátum poslednej zmeny: 4. 1. 2016 Dátum zverejnenia: 4. 1. 2016

Samospráva bude od januára komunikovať elektronicky

Bratislava, 17. 12. 2015 – Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. Projekt elektronizácie samosprávy zvýši transparentnosť, zníži byrokraciu pre občanov, podnikateľov i zamestnancov obcí a miest.   Do projektu DCOM sa zapojilo 1 511 obcí a miest ...

Spoločné obecné úrady v projekte DCOM

Spoločné obecné úrady v projekte DCOM Do projektu DCOM bol zaradený koncept Spoločných obecných úradov, ktorý umožní efektívnejšiu komunikáciu medzi zapojenými obecnými úradmi, zjednoduší a sprehľadní nastavenie kompetencií medzi obcou a spoločným úradom, urýchli postup spracovania úradnej agendy. Vo finále to bude znamenať, že aj obce združené do Spoločných obecných úradov budú môcť...