Aktuality pre ISO Aktuality pre ISO

Združenie DEUS nesúhlasí s časťou zistení NKÚ SR. Oceňuje ale, že kontrolóri potvrdili úspešnosť informačného systému DCOM

Bratislava 23.3.2019 - Časť výhrad Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (NKÚ SR), ktoré vyplynuli z minuloročnej kontroly v  DataCentre elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), nie je podľa tohto združenia opodstatnených. „ Kontrolóri nám vytkli niekoľko formálnych pochybení. Viaceré akceptujeme a okamžite sme pristúpili k ich náprave. Mnoho...

Predstavenie certifikovaných dodávateľov informačných systémov obcí pre IS DCOM

Vážená obec / vážené mesto,   prinášame Vám súhrnnú informáciu vo veci spolupráce Vašich dodávateľov informačných systémov obcí (ISO) s projektom DCOM. V predchádzajúcom období prebehol proces certifikácie všetkých dodávateľov, ktorí mali záujem spolupracovať a integrovať sa na Informačný systém DCOM.   Táto spolupráca nemení Váš obvyklý spôsob práce...

Školenia pre obce a mestá zapojené do IS DCOM

Školenia pre zamestnancov obcí a miest budú prebiehať od mája 2016. Každá obec zapojená do IS DCOM prejde školením ešte pred synchronizáciou údajov v novom informačnom systéme tak, aby bola pripravená na plnohodnotnú prácu s ním. Súčasťou školení budú prezentácie, ale aj praktické ukážky práce s novým systémom. Za školenia sa neplatí, sú poskytované bezplatne.   ...

Slovensko prvý raz samostatne v súťaži Regiostars Awards 2016

Aj Úrad vlády Slovenskej republiky ocenil prínosy projektu DCOM a zverejnil tlačovú správu s informáciami o účasti projektu DCOM na významnej celoeurópskej súťaži Regiostars Awards 2016 v kategórii CITYSTAR - inovatívne riešenie pre udržateľný mestský rozvoj. Viac informácií získate na stránke Úradu vlády Slovenskej repuliky, na tomto linku .  

Termín podania daňového priznania k dani za nehnuteľnosti sa blíži

Vedeli ste, že vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest je možné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti elektronicky?   Ukážku asistovaného podania "Priznania k dani z nehnuteľnosti" si môžete pozrieť vo videu na tomto linku .     Vo videu môžete vidieť ukážku práce zamestnanca ako robí asistované podanie Priznania k dani z nehnuteľnosti...

DCOM v relácii Svet technológií na TA3

Prínosy národného projektu Dátové centrum obcí a miest pre samosprávu, rovnako aj pre občanov, odzneli aj v relácii Svet technológií na TA3. Celú reláciu si môžete pozrieť v archíve TA3, na tomto linku .   Dátum poslednej zmeny: 4. 1. 2016 Dátum zverejnenia: 4. 1. 2016

Samospráva bude od januára komunikovať elektronicky

Bratislava, 17. 12. 2015 – Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. Projekt elektronizácie samosprávy zvýši transparentnosť, zníži byrokraciu pre občanov, podnikateľov i zamestnancov obcí a miest.   Do projektu DCOM sa zapojilo 1 511 obcí a miest ...

Projekt DCOM patrí medzi najlepšie európske cloudové projekty roka 2015

Národný projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM) potvrdil svoje technologické kvality získaním ocenenia EuroCloud Award 2015. V celkovej konkurencii 40 zúčastnených projektov z 11 krajín rozdelených do 6 kategórií sa zaradil projekt elektronizácie samosprávy medzi tri najlepšie európske cloudové projekty v kategórii Best Cloud Service for Vertical Markets. „Nominácia projektu DCOM medzi...

Prezentácia projektu DCOM na medzinárodnej konferencii IDC CLOUD INNOVATION FORUM 2015

10. septembra 2015 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia IDC CLOUD INNOVATION FORUM 2015, na ktorej skúsenosti z implementácie cloudu pre obce a mestá v Slovenskej republike odprezentoval výkonný riaditeľ DEUS, Adrián Belánik, spolu so zástupcom konzorcia dodávateľov.             Dátum poslednej zmeny: 19. 11. 2015 Dátum...

Zmluvu o integrácii do Informačného systému Dátového centra obcí a miest podpísali ďalší dodávatelia informačných systémov obcí

Bratislava, 3. 8. 2015 – K dnešnému dňu podpísali zmluvu o integrácii do Informačného systému Dátového centra obcí a miest (IS DCOM) ďalší piati dodávatelia informačných systémov obcí. Na realizácii národného projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) spolupracuje osem spoločností dodávajúcich informačné systémy obciam. Predpokladom posunutia úrovne spolupráce...

Konferencia iDEME OPIS 2015

25. júna 2015 sa v hoteli Bôrik uskutočnila konferencia o informatizácii verejnej správy iDEME OPIS 2015, ktorej spoluorganizátorom je DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska. V rámci konferenčného bloku "DCOM a informatizácia samospráv" vystúpil aj Rudolf Horváth, vedúci oddelenia podpory zákazníkov, ktorý informoval o stave realizácie národného projektu Dátové centrum obcí a...

Národný projekt Dátové centrum obcí a miest získal ocenenie EuroCloud Slovakia Award 2015

Súčasťou výročnej konferencie EuroCloud Slovakia Days 2015, ktorá sa konala 16. júna na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, bolo aj vyhlásenie výsledkov 2. ročníka súťaže EuroCloud Slovakia Award 2015. V kategórii Najlepšia cloudová služba pre vertikálny trh/Best Cloud Service for Vertical Market získal prvenstvo projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM), ktorý...

Jarná ITAPA 2015

Národný projekt Dátové centrum obcí a miest, jeho výsledky a vývoj projektu prezentoval na konferencii Jarná ITAPA 2015 Rudolf Horváth, vedúci oddelenia podpory zákazníkov, obcí a ISO z DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS). Projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM), ktorý je súčasťou Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), pomáha predovšetkým...

Ďakujeme 1 100 obciam a mestám Slovenska

Združenie DEUS odprezentovalo na 26. sneme ZMOS súčasný stav a vývoj národného projektu Dátové centrum obcí a miest. Vo svojom prezentačnom stánku uvítalo stovky delegátov, starostov a primátorov zo všetkých kútov Slovenska,  ako aj čelných predstaviteľov verejnej správy a Združenia miest a obcí Slovenska. Zástupcov obcí a miest zaujali v stánku DEUS predovšetkým ...

Technické požiadavky určené dodávateľom Informačných systémov obcí

Bratislava, 11. 12. 2014 – V rámci realizácie národného projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) sú kľúčové zapojenia Informačných systémov obcí (ISO). Cieľom riešenia týchto zapojení je, aby pracovníci obecných a mestských úradov, ako aj občania a podnikatelia, mohli plnohodnotne využívať všetky funkcie a služby, ktoré bude ponúkať nový Informačný systém DCOM. ...

Pre dodávateľov Informačných systémov obcí a miest

Projekt DCOM sa v júni 2014 dostal do fázy skúšobnej prevádzky. Už počas procesu zapájania prvých obcí a distribúcie výpočtovej techniky začala aj fáza prípravy integrácie existujúcich informačných systémov miest a obcí do informačného systému DCOM.   Dôležitým predpokladom pre správne nastavenie systému a spustenie elektronických služieb je súčinnosť pracovníkov úradov a...

Národný projekt DCOM v rámci OPIS

Ministerstvo financií SR , ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo 13. decembra 2011 , písomné vyzvanie na národný projekt " Dátové centrum obcí a miest " (kód: OPIS-2011/1.2/03-NP). Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na miestnej a regionálnej úrovni. Cieľom tohto...