Novinky Novinky

Poďakovanie za spätnú väzbu

Vážené panie primátorky, starostky, páni primátori a starostovia,   aj touto cestou sa Vám chceme poďakovať za návštevu stánku DEUS na 29. sneme ZMOS, za vyplnené dotazníky...

GDPR a informačný systém DCOM

Vážení používatelia IS DCOM,   dňa 25. mája 2018 nadobúda účinnosť Nariadene Európskej rady a Parlamentu GDPR spolu s novým zákonom o  ochrane osobných údajov. ...

Pozvánka do stánku DEUS na 29. sneme ZMOS

Vážení delegáti 29. snemu ZMOS, dovoľujeme si Vás pozvať do stánku združenia DEUS na 29. sneme ZMOS , ktorý sa bude konať v dňoch 23. - 24. mája 2018 vo výstavisku Incheba v Bratislave ....

Nariadenie GDPR a práca v IS DCOM

Už onedlho – presne 25. mája 2018 – bude aj pre mestá a obce povinné európske Nariadenie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto...

Stanovisko MF SR a ÚPPVII k používaniu kvalifikovanej elektronickej pečate

Vážení používatelia IS DCOM,   v poslednom období sme od Vás zaznamenali častejšie otázky k používaniu kvalifikovanej elektronickej pečate vs. mandátneho certifikátu, ktoré...