Novinky Novinky

Pozvánka do stánku DEUS na 29. sneme ZMOS

Vážení delegáti 29. snemu ZMOS, dovoľujeme si Vás pozvať do stánku združenia DEUS na 29. sneme ZMOS , ktorý sa bude konať v dňoch 23. - 24. mája 2018 vo výstavisku Incheba v Bratislave ....

Nariadenie GDPR a práca v IS DCOM

Už onedlho – presne 25. mája 2018 – bude aj pre mestá a obce povinné európske Nariadenie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto...

Stanovisko MF SR a ÚPPVII k používaniu kvalifikovanej elektronickej pečate

Vážení používatelia IS DCOM,   v poslednom období sme od Vás zaznamenali častejšie otázky k používaniu kvalifikovanej elektronickej pečate vs. mandátneho certifikátu, ktoré...

DCOM: bezplatné školenie modulu Dane a poplatky

Vážení používatelia IS DCOM,   v nadväznosti na Váš dopyt si Vám dovoľujeme ponúknuť bezplatné jednodňové školenie, týkajúce sa práce s Informačným systémom DCOM. ...

Systém DCOM sa rozšíri, dostane sa k nemu 2 500 obcí a 2,5 milióna ľudí

Vyše 2 100 obcí a miest využíva na Slovensku služby Dátového centra obcí a miest (DCOM). Vďaka nemu má už dnes prístup k elektronickým službám samosprávy takmer 2,2 milióna...