Novinky Novinky

Systém DCOM sa rozšíri, dostane sa k nemu 2 500 obcí a 2,5 milióna ľudí

Vyše 2 100 obcí a miest využíva na Slovensku služby Dátového centra obcí a miest (DCOM). Vďaka nemu má už dnes prístup k elektronickým službám samosprávy takmer 2,2 milióna...

Riešenie miniDCOM+ pre nezapojené obce a mestá

Vážená obec, vážené mesto, dovoľujeme si Vás informovať, že termínom 1.7.2017 uplynulo prechodné obdobie k povinnej aktivácii elektronickej schránky pre právnické osoby zapísané v obchodnom...

Elektronická komunikácia s právnickými osobami od 1. júla 2017

Vážení používatelia IS DCOM, v súvislosti s blížiacim sa termínom  1.7.2017 , kedy uplynie prechodné obdobie k povinnosti ukončiť proces aktivácie elektronickej schránky pre...

Podpisovanie elektronických dokumentov

Vážená obec, vážené mesto, v poslednej dobe sme od Vás prijali niekoľko dotazov na tému, ako podpisovať elektronické dokumenty. Keďže táto oblasť môže byť zaujímavá aj pre ďalšie obce a...

Informačný systém DÁTOVÉ CENTRUM OBCÍ A MIEST

Vážení používatelia Informačného systému DCOM,   ďakujeme, že ste sa stali súčasťou projektu DCOM, ktorého cieľom je sprístupniť a zlepšiť poskytovanie eSlužieb občanom na úrovni...