Novinky Novinky

Memorandum o prihlásení sa k zodpovednosti dodávateľov prevádzky IS DCOM

Združenie DEUS dňa 13.6.2018 poskytlo oficiálne vyjadrenie vo veci dodatočného sťahovania správ v ktorom uviedlo, že k vzniknutej situácii pristupuje s plnou vážnosťou.   ...

Aktuálne údaje o systéme DCOM

Vážení používatelia IS DCOM,    nakoľko sa systém neustále vyvíja, pripravili sme pre Vás aktualizovanú brožúru, ktorá zahŕňa najdôležitejšie informácie o tomto systéme.  ...

Systém za 70 miliónov eur pol roka nefungoval. Je to skutočne tak?

V uplynulých dňoch prebehla médiami informácia, že v systéme Dátové centrum obcí a miest (DCOM) vznikol problém so sťahovaním správ z Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS)....

Vyjadrenie vo veci dodatočného sťahovania správ

Združenie DEUS dňa 13.6.2018 poskytlo oficiálne vyjadrenie vo veci dodatočného sťahovania správ, v ktorom uvádza:   „K vzniknutej situácii pristupujeme s plnou...

Poďakovanie za spätnú väzbu

Vážené panie primátorky, starostky, páni primátori a starostovia,   aj touto cestou sa Vám chceme poďakovať za návštevu stánku DEUS na 29. sneme ZMOS, za vyplnené dotazníky...